Teràpies

Oferim diversos tractaments terapèutics, tots ells basats en l’enfocament de la teràpia Gestalt, una modalitat de teràpia psicològica que entén a la persona com un procés en transformació constant. La teràpia Gestalt pretén equilibrar els aspectes emocionals, corporals i cognitius presents en tot ésser humà i proporcionar mecanismes per evitar la disgregació entre el que pensem, sentim i fem.
És un procés de descobriment i aprenentatge personal que facilita l’acceptació i recuperació de parts d’un que s’han anat negant i abandonant al llarg de la vida. És un camí cap a la coherència, per viure en mes harmonia.

Actualment podem oferir-te les següents modalitats de tractaments terapèutics:
• TERÀPIA INDIVIDUAL
• TERÀPIA DE PARELLA
• TERÀPIA EN GRUP
• GRUP D’AUTOAJUDA
• GRUP D’HOMES
• GRUP D’ADDICCIONS
• GRUP DE MARES I PARES
• TERÀPIES MANUALS
• QUIROMASSATGE
• TÉCNICA CRANI-SACRAL