Servei de coaching

Coaching: Acompanyament personalitzat per abordar un tema focus, ja sigui: una situació laboral, personal, familiar o de parella.

És una Teràpia de format breu: es realitzen 5 sessions per tractar el tema focal; pautan exercicis per l’adquisició d’eines i hàbits per aprofitar les oportunitats que brinda la situació i extreure’n el màxim benefici.

Tècniques emprades durant les sessions: Coaching – Gestalt – Mindfulness – PNL – Visualitzacions – Tècniques motivacionals – Comunicació i expressió

Modalitat: Amb cita prèvia. 5 Sessions d’una hora i mitja cada una.
Coordina: Neus Freixes

Preu sessió 65€ cada una. Pack de 5 sessions: 280€

 

N e u s   F r e i x e s

T a l e n t   &  L i f e  G e s t a l t – C o a c h

 6 5 0  7 8 0  8 8 1