Grup d’adiccions

Els grups d’autoajuda són un dels recursos més valuosos i disponibles per promoure i sostenir la recuperació de les addiccions. L’objectiu dels grups és el de proveir una xarxa de suport per mantenir la recuperació dels seus membres i donar pautes que ajudin a afermar els assoliments aconseguits.
Modalitat: setmanal (1h 30m)
Coordina: Marino de la Cruz, ex eduacor social de la comunitat terapèutica Can Serra