Bioenergètica

Expressió en moviment:

Bioenergètica i tècniques de Lowen i W, Reich.
El cos és la base per al funcionament en la realitat. Per tant, qualsevol millora en el contacte amb el mateix produirà un canvi significatiu per a la persona en el seu acte imatge, en la qualitat dels seus sentiments, en la seva creativitat i capacitat de treball, en les seves relacions interpersonals i en el seu gaudi de la vida.
Per mitjà de moviments especials i de posicions corporals, s’ajuda a recuperar la respiració i la mobilitat naturals, alliberant-les de les tensions cròniques, que a la llarga són la causa de molts mals, psicosomàtics i emocionals. Es millora el contacte amb la realitat física. I al mateix temps amb la realitat psíquica i interpersonal. Tots dos aspectes, físic i psíquic, són tractats conjuntament, ja que són les dues cares del mateix procés.
Ningú negarà la importància d’estar viu. Nosaltres volem estar vius, i no obstant això oblidem respirar, tenim por de moure’ns, i som poc inclinats a sentir. Una altra veritat evident és que la personalitat s’expressa a través del cos tant com a través de la ment. un canvi en la personalitat està condicionat a un canvi en les funcions del cos. Les dues funcions que són més importants referent a això són la respiració i el moviment. En la persona emocionalment malalta aquestes dues funcions estan pertorbades per tensions cròniques musculars. Aquestes tensions són la contrapartida fisiològica de conflictes psicològics. A través d’aquestes tensions, els conflictes s’estructuren en el cos com una restricció de la respiració i una limitació de la motilitat. Només deixant anar aquestes tensions, i resolent-se els conflictes, pot haver-hi allí una millora significativa en la personalitat.
Respiració i moviment determinen el sentiment. Un organisme només sent el moviment del seu cos. En absència de moviment no hi ha sentiment